STRUMIENIE WODY ŻYWEJ POPŁYNĄ…

STRUMIENIE WODY ŻYWEJ POPŁYNĄ…
 
 
Strumienie Ducha Świętego mogą płynąć w każdym miejscu i w każdym czasie, przez ziemię każdego człowieka bez względu na jego wiek, pochodzenie, kolor skóry i język, którym włada. Do tych strumieni jednak potrzeba się zbliżyć. Trzeba ruszyć się z miejsca, wyciągnąć ręce po Wodę Życia. Wybrać Eucharystię jako priorytetową GODZINĘ DNIA.
 
 
We wtorek 7 czerwca była w naszej Bursie Msza Święta „o światło Ducha Świętego na czas zbliżającej się sesji", ale w modlitwie wiernych Aurelia daleko szerzej ujęła prośbę o Jego obecność: „Módlmy się za nas samych, aby Duch Święty obdarzał nas swoimi darami i natchnieniem nie tylko podczas sesji egzaminacyjnej, ale i w całym naszym życiu”.
 
 
Takie sformułowanie daje pewność, że Trzecia Osoba Trójcy Świętej nie jest przez nas wykorzystywana jedynie instrumentalnie, przedmiotowo: wzywam Cię, bo jesteś mi potrzebny, przydatny, korzystny dla mojego planu, dla zdanej jak najlepiej sesji. Ale osobowo. Jako miłość, jako Ogień w ciele mym, jako Ogień w duszy mej, jako Upragnienie duszy, Utęsknienie serca. Chcę, byś był ze mną. Po prostu był.
 
„Pozwól mi wargi umoczyć
w źródlanej wodzie
odczuć świeżość
ożywczą świeżość”.
 
/Tryptyk Rzymski, Jan Paweł II/

Jeśli chcesz zamieszkać w naszej bursie...

Zobacz jak to zrobić