Rekrutacja

Bursa im. Błogosławionej Matki Klary Szczęsnej jest miejscem, w którym studentki podejmują życie i naukę w klimacie wiary chrześcijańskiej. Na piętrach, gdzie mieszkają oraz w swoich pokojach starają się tworzyć klimat domu. Dla wielu z nich jest to duża szansa poznawania siebie na forum rówieśniczym.

  1. Opłata za pobyt w Bursie w Krakowie różni się w zależności od rodzaju pokoju. W cenę pokoju wliczona jest opłata za korzystanie z Internetu. W Bursie ogólnodostępne jest Wifi.
  2. Pobierana jest kaucja na poczet zakwaterowania w miesiącu czerwcu przyszłego roku.
  3. Na początku roku spisywana jest z każdą mieszkanką UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUGI ZAKWATEROWANIA NA DANY ROK.

Dokumenty dla studentek
starających się o mieszkanie

Regulamin

Ankieta rekrutacyjna

Podanie o przyjęcie

Dokumenty dla studentek
przyjętych na zamieszkanie

Umowa

Podanie o ponowne przyjęcie

Pobranie jednego z dokumentów: Regulamin, Ankieta rekrutacyjna, Podanie o przyjęcie, Umowa, Podanie o ponowne przyjęcie – jest traktowane jako akceptacja naszej ochrony danych osobowych zawartą w Polityce prywatności.
Jako administrator danych osobowych – Sercańska Przystań, pl. Sikorskiego 13, 31-115 Kraków informujemy, że Pana/i dane osobowe mogą być usunięte lub zaktualizowane w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres: iod@sercanki.org.pl.

Jeśli masz dodatkowe pytania, napisz na adres krakow.bursa@sercanki.org.pl lub wejdź w zakładkę KONTAKT.