PRZYBĄDŹ DUCHU UWIELBIENIA!

PRZYBĄDŹ DUCHU UWIELBIENIA!
Jeśli weźmiemy pod uwagę, że miesiąc ma 30 dni, to jedna godzina w miesiącu jest jedną z 720 godzin. JEDNA GODZINA UWIELBIENIA. Wydawać się może zupełnie znikomą. Ale czyżby to była prawda?
Przypuszcza się, że Św. Józef Sebastian Pelczar, biskup przemyski i założyciel Sióstr Sercanek, złożył Bogu ślub dobrego wykorzystania czasu. I w tym tkwi prawdopodobnie tajemnica jego ogromnej płodności duchowej.
W kościele Najświętszego Serca Jezusowego w Krakowie, na ul. Garncarskiej od pięciu lat w pierwsze soboty miesiąca trwają godziny uwielbienia z Niepokalanym Sercem Maryi. Oprócz sióstr aktywnie bierze w nich udział garstka ludzi młodych, a wśród nich dziewczęta z bursy.
Wierzę, że gdyby dzisiaj przypadło żyć świętemu Biskupowi, to w napiętym harmonogramie zajęć umieściłby także tę godzinę. Jako najlepszy czas zyskany dla wieczności.
Duch uwielbienia, Duch ciszy, Duch pokoju, Duch umiłowania Maryi, Duch przebaczenia, Duch miłości … unosił się nad wodami. „Weźmijcie Ducha Świętego” czyli przyjmijcie Go, odbierzcie Go sami decydując się z miłości do Pana na dobre wykorzystanie czasu.

Jeśli chcesz zamieszkać w naszej bursie...

Zobacz jak to zrobić