MISJE DLA MŁODYCH

Ulotka „Misje dla młodych” – pomoc ukraińskim uchodźcom na granicy, pojawiła się na naszej bursianej gazetce gdzieś w okolicach środka Wielkiego Postu. Zapraszała młodych w wieku od 16 do 24 lat do posługi w Przemyślu od 8 do 16 kwietnia.
Przedstawicielką naszej Bursy w tej misji była Ilona. Sama tak o niej pisze:
„To były pierwsze misje, na które udało mi się pojechać. Pomimo fizycznego zmęczenia, było to niesamowite doświadczenie duchowe, które pomogło mi zostawić siebie i swoje pragnienia i otworzyć serce na potrzeby innych oraz być uważnym na wezwania Jezusa. Tam gdzie kończyła się moja siła, zaczynała się Boża łaska i miłość. Bardzo pięknie było doświadczyć ogromnej ofiarności ludzi przyjeżdżających po pracy, albo czasem nawet rezygnujących na jakiś czas ze swojej pracy, żeby móc pomóc drugiemu człowiekowi”.

Jeśli chcesz zamieszkać w naszej bursie...

Zobacz jak to zrobić