Mądrość brana z Ducha

MĄDROŚĆ BRANA Z DUCHA

W księdze Przysłów Bóg mówi do nas: „Kto z mądrym przestaje, nabywa mądrości” /Prz 13, 20/. Można przestawać z Samą Mądrością czyli Bogiem: na modlitwie i wypływającej z niej codzienności. Można szukać mądrości obcując z ludźmi Boga czyli Jego przyjaciółmi a przez to nabywać głębokiej duchowej mądrości.

Msza Święta z prośbą o Ducha Pańskiego na czas sesji, była propozycją daną mieszkankom naszej bursy na początek trudnego dla każdego studenta czasu. Była to oferta wejścia na ścieżkę mądrości Bożej teraz, gdy trwoga chce zdominować wiele serc.


Młodzi ludzie kształtujący swoją mądrość, a nie tylko wiedzę to radość Kościoła. Niech ich duchowe piękno pokazane poniżej, będzie lampą na świeczniku dającą nadzieję na przeniesienie wiary kolejnym pokoleniom.

NASZE ŻYCIE – CUDEM

Dzielimy się Słowem, które wybrzmiało pośrodku nas podczas Mszy Świętej o Ducha Pańskiego na czas sesji.
Moje życie to cud. Nie do udowodnienia, ale do odkrycia. I nie chodzi tutaj o wygląd, intelekt…

Więcej zdjęć znajdziesz na Facebooku naszej bursy.

Jeśli chcesz zamieszkać w naszej bursie...

Zobacz jak to zrobić