„Idź, obmyj się!” /J 9, 7/

„IDŹ, OBMYJ SIĘ!” /J 9, 7/
 
Rekolekcje pod tym tytułem, które poprowadził w naszej bursie ks. Maciej Dalibor SDS, rozpoczęły się od bardzo mocnego ale prawdziwego stwierdzenia, że dzisiaj mamy do czynienia w Kościele bardziej z sympatykami niż z chrześcijanami.
 
Jest to teza wysnuta przed laty przez Sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego i oznacza powszechne „odchrześcijanienie”. Może przejawiać się ono jeszcze praktykowaniem zewnętrznych form religijności, ale życie nie przynosi owoców wiary czyli jest pogańskie.
 
Czas tych świętych dni miał nam pomóc w rozeznaniu poziomu swojej wiary oraz w powrocie do jej korzeni – zaufaniu mocy sakramentów, zwłaszcza Chrztu, Bierzmowania i Eucharystii. Zmartwychwstały Bóg tak mnie kocha, że żyję ja, już nie ja, ale we mnie On.

Więcej zdjęć znajdziesz na Facebooku naszej bursy.

Jeśli chcesz zamieszkać w naszej bursie...

Zobacz jak to zrobić