Do domu Ojca z radością

DO DOMU OJCA Z RADOŚCIĄ
Błogosławiona Klara Szczęsna tuż przed śmiercią prosiła siostry, by nie modliły się o jej zdrowie, ale o wypełnienie woli Bożej. Do domu Ojca szła z radością. Odwaga torowała jej granicę pomiędzy ziemią i niebem.
W Nabożeństwie „Transitus” obchodzonym w pośrodku sesji 6 II, świętowałyśmy piękno śmierci Patronki naszej Bursy, która zapoczątkowała przed 130 laty pracę sióstr sercanek z dziewczętami w Krakowie.
 
„Błogosław duszo moja Pana” – psalm radości przepięknie wyśpiewany w ciemnościach, dodawał skrzydeł nie tylko do nauki, ale przede wszystkim do życia.

Więcej zdjęć znajdziesz na Facebooku naszej bursy.

Jeśli chcesz zamieszkać w naszej bursie...

Zobacz jak to zrobić