Czas się wypełnił.

CZAS SIĘ WYPEŁNIŁ. /Mk 1, 15/

Biblia zna dwa słowa na określenie czasu: „Chronos” i „kairos”. Chronos to ten, który mierzymy zegarkiem i znany nam jest jako godziny, minuty, lata, pokolenia. A czas, który nazywamy „kairosem” wymyka się nam, bo nie jest go łatwo mierzyć. To czas, gdy Bóg przechodzi
i można Go niejako „złapać”, uchwycić, dotknąć. To czas łaski, którą możemy otrzymać – niepowtarzalnej w innym czasie. Rekolekcje to czas „kairos”. 15.03 w naszej Bursie rozpoczęły się te święte dni i potrwają do czwartku włącznie. Ogólny ich temat brzmi: „DOPÓKI MAMY CZAS…” /Ga 6, 10/. Codziennie inny prezbiter udziela nam swoich ust dla głoszenia Słowa Bożego. Obok słuchamy ks. Mateusza Wójcika. 

Jeśli chcesz zamieszkać w naszej bursie...

Zobacz jak to zrobić