AGAPE

W pierwotnym Kościele agapy były integralnie związane z Eucharystią. Stąd uczty po wspólnej Mszy świętej służyły wzajemnemu zbudowaniu więzi i miały charakter religijny. „Agape” to miłość ofiarna; miłość jako dar; miłość, która wychodząc naprzeciw drugiego człowieka czyni go zdolnego do miłości. Źródłem takiej miłości jest jedynie Bóg i tylko Bóg. W Piśmie Świętym taka miłość występuje najczęściej. „Patrzcie, jak oni się miłują” – to dowód na istnienie Boga.

W naszej bursie po miesięcznych Mszach Świętych mamy agapy, w których wraz z prezbiterem i siostrami uczestniczą chętne studentki. I trudno się rozstać mimo późnej pory. Tak było i niedawno…

Więcej zdjęć znajdziesz na Facebooku naszej bursy.

Jeśli chcesz zamieszkać w naszej bursie...

Zobacz jak to zrobić